1

Stor var den. Den återfanns i växthuset då detta städades i söndags.

2