Så sitter vi och kolla Astrid från vår dator – häftigt.