Nu är CanCan Sjösatt med hjälp av Lennart J. Mastad med hjälp av Martin F och Hansteric O.
Vad vore väl livet utan vänner som hjälper till.