i Slottshagskyrkan som vi sent skall minnas. IA och jag var glada att vi lämnade mötet i ett tidigt skede. Dels för att valla hunden som varit ensam hemma i många timmar, dels för att vi förstod ”vartåt det lutade” med tanke på de motsättningar som förelåg. Tråkiga inlägg utan hänsyn till person och förhållandena.