helt ur led är tiden. Bilderna är tagna söndagen den 10 februari.
bu
Att vintergäcken blommar kanske inte är så ovanligt
bl�¥
men att blåsipporna redan är på väg att slå ut anser jag vara unikt.