iasd
Så valdes Irja till ordförande för Änglaverket i onsdags, 6 febr., på Änglaverkets årsmöte i Kärnpunkten. Inga motkandidater fanns. Så blir det för Irja att tillsammans med sin styrelse att leda verksamheten in i det planerade samarbetet med Erikshjälpen. Familjen gratulerar.