nos
Bo och Gunnel Larssson, Majlis Johansson o IA
Sistlidna fredag 19 okt. återträffades gamla vänner för att prata minnen och ha det trevligt. Senaste träffen var 2001 men den skedde i ett större sammanhang, HO:s 60-årsfest, vilket inte gav samma möjlighet till nostalgisnack..
neo
IA och Gören Salomonsson