hunden
Man kan undra vad som försigår i rummen när hunden inte vågar titta. Fråga Irja!