på fortsättningskursen vardagslydnad. IA har skött sig bra.
cvb
Vackert väder sista kursdagen.
Övriga kurstillfällen regn och åter regn.
k1