så sakta. Mycket sakta. Vi är inne i vecka 11 nu och vi är lite
trötta på röran i huset. Vi har nog för mycket prylar.
r1
Väggen i köket halvt riven för att kunna lägga om elen. Väggar, tak och golv är färdiga och nu väntar vi bara på en elinstallatör. I övrigt är allt i ett stort kaos. Men vi ser framåt med tillförsikt.
kk
Så här förväntas en dal av köket ta sig ut när det är färdigt.