p4
Påskdagens gudstjänst i Slottshagskyrkan var minnesvärd. Delar av Jesu liv och hans död och uppståndelse var dramatiserad och framförd av ett tjugofemtal aktörer i olika åldrar i sång och dans. Påskspelet framfördes vid två tillfällen denna dag.
p1

p2
p3

p6