Robert Södertun, v ordf., Gunilla Forsberg, sekr. och Crister Boström, årsmötseordf.
Den 21 mars hölls Änglaverkets årsmöte. Årsmötet hade föregåtts av en del palaver kring en motion sam jag tillställt årsmötet. Kort innehöll motionen ett förslag om ett djupare samarbete med RIA. Denna motion hade till vissa delar missförståtts och tydligen upprört vissa medlemmar i föreningen.
En insändare hade tillställts den lokala tidninge av en icke medlem. Insändaren var full av tyckande, felaktigheter och illasinnade påståenden. Vi tillställdes denna av tidningen för att få möjlighet att svara. Jag svarade så kort och koncist jag kunde och ansåg att jag på detta sätt punkterade i huvudsak hela den skrivna artikeln. Den har i skrivande stund ännu inte kommit in i tidningen. Vi får se när den publiceras.
Mötet leddes av Christer Boström och alla punkterna på dagordningen genomgicks utan problem. Motionen väckte viss debatt men inget inlägg var emot. Alltså ser vi nu fram emot att få till stånd ett samarbete med RIA på lite andra villkor än i dag.
H kvarstår som tillförordnad ordförande till och med juli därefter svingar Anne Holmblad klubban i föreningens namn. Vi hälsar Anne välkommen i styrelsen.

Maria Rahmn och Gunilla såg till att deltagarna fick sin fika
H