Adressen till våra afrikaresenärer är: www.resedagboken.com.
Sök Karibu när du är inne på siten.
Lasse Thunberg skriver och laddar upp foton. Kolla en intressant dagbok.